StudieCoaching

Samen met  StudieCoaching-Bie

 • Leer je opnieuw de rode draad zien
 • Maak je je materiaal toegankelijker
 • Werk je aan een efficiënter leerproces
 • Vertoon je minder uitstelgedrag
 • Nemen je angst en stress merkelijk af
 • Leer je wat je weet schriftelijk/mondeling overbrengen
 • Leer je betere examens afleggen
Studiecoaching Bie van vlierden
Studiecoaching Bie van vlierden

Wat kan samenwerken met StudieCoaching-Bie je opleveren

 • Structuur brengen in de ondoorzichtig geworden massa cursussen en boeken
 • Per vak bekijken wat er van je wordt verwacht
 • Tijdsinschatting maken per opdracht
 • Realistisch plannen en meer tijd creëren
 • Meer zelfvertrouwen en motivatie vervangt ontmoediging en frustratie
 • Efficiënter werken
 • Betere evaluaties krijgen
 • Stress beter hanteren